مقالات   
 

 رویکردی درباره‌ی نسبت انسان و محیط مصنوع

عنوان مقاله: معماری طبایع: تبیین رویکردی درباره‌ی نسبت انسان و محیط مصنوع بر مبنای چهارگانه‌ها / نویسنده: محمدمهدی عبداله‌زاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  سه شنبه 10 مهر 1397  

 تقسیمات چهاربخشی در معماری و شهرسازی ایرانی

عنوان مقاله: تقسیمات چهاربخشی و ریشه‌های آن در معماری و شهرسازی ایرانی / نویسنده: هاشم حسینی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  چهارشنبه 4 مهر 1397  

 ابعاد عاطفی مکان در فضای زیرزمینی شوادان

عنوان مقاله: کاربرد روش تحقیق کیفی برای فهم ابعاد عاطفی مکان (نمونه‌ی موردی: فضای زیرزمینی شوادان) / نویسندگان: آرزو صدوقی، غلامحسین معماریان ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 2 مهر 1397  

 تحلیل نشانه‌شناختی خانه‌های تاریخی کاشان

عنوان مقاله: تحلیل نشانه‌شناختی خانه‌های تاریخی کاشان / نویسنده: امیر علی نجومیان / انتشاریافته در: نشریه‌ی «نامه معماری و شهرسازی» ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  شنبه 31 شهریور 1397  
1
2
3
4
5
6
7
8