مقالات   
 

 تفاوت روایت و سبک «پیرنیا» و «ویلبر»

عنوان مقاله: محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی / نویسندگان: مجید حیدری دلگرم، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 از برج قابوس ایران تا برج‌های دوقلوی پترناس

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی: از برج قابوس‌بن وشمگیر در ایران، تا برج‌های دوقلوی پترناس (KLC C) / نویسندگان: محمدرضا پورجعفر، علی‌ پورجعفر ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد

عنوان مقاله: آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد / نویسندگان: اصغر محمدمرادی، احمد صالحی‌کاخکی، حسین راعی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  شنبه 6 بهمن 1397  

 تأثیر نگره‌ی پوپر بر فرآیند طراحی معماری

نام مقاله: نگره‌ی پوپر و چه‌گونگی تأثیرگذاریِ آن بر فرآیند طراحی معماری در طول زمان / پدیدآورندگان: حمیدرضا شریف، فروغ سلمان‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 2 بهمن 1397  
1
2
3
4
5
6