مقالات   
 

 غلظت یون کلرید و آغاز خوردگی در بتن

عنوان مقاله: تخمین غلظت یون کلرید بحرانی برای آغاز خوردگی در بتن با نسبت‌های آب به سیمان مختلف در شرایط جزر و مدی خلیج فارس / نویسنده : محمدحسین تدین، محمد شکرچی‌زاده، محسن تدین، مهدی ولی‌پور ... ادامه»

ارسال کننده:  
علی مجیدى
  سه شنبه 26 اردیبهشت 1396  

 مدیریت بهینه‌ی منابع آب زیرزمینی جزیره‌ی کیش

عنوان مقاله : مدیریت بهینه‌ی منابع آب زیرزمینی جزیره‌ی کیش: تحلیل حساسیت راهبردهای بهینه نسبت به تغییرات محیطی مختلف / نویسندگان : داوود محمودزادهف حامد کتابچی، بهزاد عطایی آشتیانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 26 اردیبهشت 1396  

 اندرکنش برشی و خمشی دیوارهای برشی با ورق نازک

پدیدآورندگان : مجید قلهکی ، هوشنگ اصغری تکدام ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  دوشنبه 25 اردیبهشت 1396  

 بررسی و تحلیل انتقادی فرضیه‌های خاستگاه ایوان

عنوان مقاله : بررسی و تحلیل انتقادی فرضیه‌های خاستگاه ایوان / نوبسندگان : عباس رضایی‌نیا، هایده لاله ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  دوشنبه 25 اردیبهشت 1396  

 اثر نانوعایق پایه سیلانی بر روی بتن

عنوان مقاله: بررسی عملکرد نانوعایق پایه سیلانی بر روی بتن / نویسندگان: معصومه افشار، پویا شکیبا ... ادامه»

ارسال کننده:  
علی مجیدى
  شنبه 23 اردیبهشت 1396  

 کیفیت محیط در محله‌های شهری و توسعه‌ی پایدار

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی کیفیت محیط در محله‌های شهری، با رویکرد توسعه‌ی پایدار (موردپژوهی: محله‌های خیابان و ایلگلی تبریز) / نویسندگان: نفیسه راد جهانبانی، پروین پرتوی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  شنبه 23 اردیبهشت 1396  

 عصبیت و ایجاد حس مطلوبیت فضای زیستی

عنوان مقاله: عصبیت، مؤلفه‌ای اصلی در ایجاد حس تعلق و مطلوبیت فضای زیستی از دیدگاه ابن‌خلدون / نویسندگان: محمد نقی‌زاده، سعیده محتشم امیری ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 23 اردیبهشت 1396  

 موانع مشارکت روستاییان در طرح‌های هادی

عنوان مقاله : موانع مشارکت روستاییان در طرح‌های هادی روستایی شهرستان همدان / نویسندگان : مهسا معتقد، احمد یعقوبی فرانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 23 اردیبهشت 1396  

 کاربرد و ساخت بتن‌های سوگذران در ایران

نام مقاله : بررسی مروری، کاربرد و روش ساخت بتن‌های سوگذران (نیمه‌شفاف) در ایران / پدیدآورندگان : نیما امینیان، شاهین ظهوری، شهریار ظهوری، موسا کلهری، رضا صانعی‌فرد ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 19 اردیبهشت 1396  

 مکان‌یابی زمین‌های مسکونی با TOPSIS

عنوان مقاله : مکان‌یابی اراضی مسکونی با استفاده از روش ارزیابی چندمعیاره TOPSIS؛ موردشناسی: شهر بهبهان / نویسندگان : حجت شیخی، مرضیه غریبی، مصطفی معنوی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 18 اردیبهشت 1396  
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40