مقالات   
 

 موانع مشارکت روستاییان در طرح‌های هادی

عنوان مقاله : موانع مشارکت روستاییان در طرح‌های هادی روستایی شهرستان همدان / نویسندگان : مهسا معتقد، احمد یعقوبی فرانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 1 شهریور 1399  

 محیط‌های تاریخی شهرهای ساحلی

عنوان مقاله: تبیین الگوی ساختارهای تازه در محیط‌های تاریخی شهرهای ساحلی خلیج فارس / نویسندگان: حامد ایمان‌طلب، فرهنگ مظفر، محسن فیضی، مهدی خاک زند ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  شنبه 1 شهریور 1399  

 آموزش طراحی شهری با ابزار فیلم

عنوان مقاله: فیلم به عنوان یک ابزار برای آموزش طراحی شهری / نویسندگان: حمیده فرهمندیان، راضیه رضازاده ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 29 مرداد 1399  

 بهینه‌سازی بیشینه‌تراز تانک با اطمینان هیدرولیکی

عنوان مقاله: بهینه‌سازی بیشینه‌تراز تانک با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم جامعه‌ی مورچگان / نویسندگان: محمود فتوحی فیروزآباد، مسعود تابش ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  چهارشنبه 29 مرداد 1399  

 اثر اجرای غیراصولی بتن بر سازه‌های دریایی

نام مقاله: اثر مخرب نفوذپذیری و اجرای غیراصولی بتن دریایی در شرایط محیطی شدید بر روی سازه‌های دریایی و ارائه‌ راهکارهای مناسب / نویسنده: مهدی یوسفی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 12 مرداد 1399  

 بهره‌گیری درخور از نور روز در کلاس‌های آموزشی

عنوان مقاله: عملکرد بهتر دانشجویان با بهره‌گیری مناسب از نور روز در کلاس‌های آموزشی؛ بررسی موردی: دانشکده‌ی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران / نویسندگان: امین‌اله احدی، محمدعلی خان‌محمدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 12 مرداد 1399  

 کاهش عمق شفت ورودی ماشین حفار با سربار مصنوعی

عنوان مقاله: امکان‌سنجی استفاده از سربار مصنوعی برای کاهش عمق شفت ورودی ماشین حفار مکانیزه (مطالعه‌ی موردی: شفت غربی خط ۲ قطار شهری تبریز) / نویسندگان: هوشنگ کاتبی، امیرحسن رضایی، مسعود حاجی‌علیلو بناب، ابوالفضل تاری‌فر ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  شنبه 11 مرداد 1399  

 کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی در شهرهای معاصر

عنوان مقاله: بازتعریف نقش و کارکرد باغ‌های گیاه‌شناسی در بستر شهرهای معاصر به منظور حفاظت و آموزش محیط زیست / نویسندگان: منیژه آسایش، محمدرضا مثنوی، نعمت‌الله اعتمادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 11 مرداد 1399  

 گونه‌شناسی مفهومی پرستشگاه‌های اصفهان

عنوان مقاله: گونه‌شناسی مفهومی در پرستشگاه‌های یهودیان، مسیحیان و مسلمانان در دوره‌ی صفویه‌ی اصفهان (بر اساس ویژگی‌های قدسی تنزیه، تشبیه، جمال و جلال) / نویسندگان: مهدی حمزه‌نژاد، ساناز رهروی پوده ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  شنبه 11 مرداد 1399  

 سازوکار سازندهای آبرفتی در کوهپایه‌های تهران

نام مقاله: بررسی سازوکار روندهای شمال باختری در بخش کوهپایه‌ای شهر تهران و تأثیر آنها در مورفولوژی سازندهای آبرفتی / پدیدآورندگان: محمدرضا عباسی، حسین مختاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 7 مرداد 1399  
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40