مقالات   
 

 طراحی معماری و محدوده‌ی آسایش گرمایی

عنوان مقاله : تأثیر محدوده‌ی آسایش حرارتی بر طراحی معماری منطقه‌ی سیستان / نویسنده : محمدعلی سرگزی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  سه شنبه 21 آذر 1396  

 رهیافت پیشایندی در برنامه‌ریزی شهری

نام کتابچه : رهیافت پیشایندی و ارتباط آن با برنامه‌ریزی شهری / پدیدآورنده: ندا میراکبری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 21 آذر 1396  

 تحلیل اندرکنش دینامیکی سد

عنوان مقاله: تحلیل اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از روش اجزاء محدود طیفی / نویسندگان: رضا تاری نژاد، سجاد پیربوداقی... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  دوشنبه 20 آذر 1396  

 نشست زمین در تونل‌سازیِ مکانیزه در زمین نرم

عنوان مقاله: بررسی تأثیر فشار جبهه‌ی کار بر نشست سطح زمین در تونل‌سازیِ مکانیزه در زمین نرم؛ مطالعه‌ی موردی: تونل قطعه‌ی شرقی ـ غربی خط ۷ متروی تهران / نویسندگان: رضا حیدری شیبانی، شکرالله زارع، حسین میرزایی نصیرآباد، محمد فروغی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  یکشنبه 19 آذر 1396  

 الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در بودجه‌ی عمرانی ‌

نام مقاله : به‌کارگیری الگوی برنامه‌ریزی آرمانی در تخصیص بهینه‌ی بودجه‌ی عمرانی در شهرداری اصفهان / پدیدآورندگان : نعمت اکبری ، محبوبه حسینی... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 19 آذر 1396  

 ارزیابی ترجیحی شهروندان نسبت به پارک‌های شهری

عنوان مقاله : ارزیابی ترجیحی شهروندان نسبت به پارک‌های شهری نورآباد بر اساس رویکردهای جغرافیایی (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) / نویسندگان : غلامعلی خمر، اکبر کیانی، مینا امیری نژاد، محمدعلی میرشکاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 19 آذر 1396  

 مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر ترک‌خوردگی

عنوان مقاله: مقایسه‌ی مقاومت مخلوط‌های آسفالتی در برابر ترک‌خوردگی با به‌کارگیری روش‌های انرژی جذب‌شده‌ی مدل برگر و انرژی کرنش خزشی مستهلک‌شده ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  سه شنبه 14 آذر 1396  

 بازآفرینی شهری، IT و هویت‌بخشی محلی

عنوان مقاله : فن‌آوری اطلاعات، بازآفرینی شهری و هویت‌بخشی محلی (مطالعه‌ی تطبیقی: آماده‌سازی هکنی برای بازی‌های المپیک و پاراالمپیک ۲۰۱۲ لندن و برنامه احیای شهری کیوتو) / نویسندگان : عباس احمد آخوندی، مه‌سیما سهرابی، فاطمه عظیم‌زاده موسوی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  سه شنبه 14 آذر 1396  

 طرح بهینه‌ی خاک مسلح به منظور افزایش ظرفیت باربری

نام مقاله : بررسی طرح بهینه‌ی خاک مسلح به منظور افزایش ظرفیت باربری پی نواری واقع بر ماسه، با استفاده از مدل‌سازی عددی / نویسنده : رضا حیدری ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 12 آذر 1396  

 انتخاب ساختگاه برای مجموعه اقامتی

عنوان مقاله : انتخاب ساختگاهی مناسب برای ساخت مجموعه گردشگری- اقامتی در منطقه کویری با استفاده از روش AHP نمونه ‌موردی: شهرستان خوروبیابانک / نویسندگان : محمود گلابچی، رامتین خلعتبری زمانپور، سارا آکوچکیان ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 12 آذر 1396  
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40