مقالات   
 

 معمارى در دنیاى چندجهانى

عنوان مقاله: معمارى در دنیاى چندجهانى؛ تحلیل رابطه‌ی میان معمارى و بستر فرهنگى بر اساس دیدگاه تعاملى / نویسنده: حمید رضا شایان ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  دوشنبه 12 شهریور 1397  

 رفتار لوله‌های مدفون در آب

عنوان مقاله: تأثیر جنس لوله در رفتار لوله‌های مدفون در آب تحت اثر امواج زلزله / نویسندگان: رحیم حسنی، روح‌اله بصیرت، محمدعلی چمنزاد ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 4 شهریور 1397  

 پیشینه‌ها و روزهای مدرنیته

پدیدآورنده : محمدمنصور فلامکی... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  یکشنبه 4 شهریور 1397  

 نظام دیداری در بافت فرسوده‌ی شهری

عنوان مقاله: بازشناسی انگاره‌های نظام بصری در محلات بافت فرسوده‌ی شهری (نمونه‌ی موردی: محله‌ی عباسی تهران) / نویسندگان: مجتبی انصاری، محمدرضا پورجعفر، علیرضا صادقی، مهدی حقیقت‌بین ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 4 شهریور 1397  

 تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی در فلات ایران

نام مقاله: ارائه‌ی روابطی برای تولید شتاب‌نگاشت مصنوعی در فلات ایران با رویکرد تصادفی / پدیدآورندگان: ایمان عشایری، مسعود نیک‌بختان ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  سه شنبه 30 مرداد 1397  

 ادراک فضایی در معماری بازارهای سنتی ایران

نام مقاله: تدوین اصول و معیارهای ادراک فضایی در معماری بازارهای سنتی ایران / پدیدآورندگان: زهرا عباسی، فرح حبیب، مصطفا مختاباد امریی ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  سه شنبه 30 مرداد 1397  

 شهر معاصر، از هندسه تا متن

عنوان مقاله: شهر معاصر، از هندسه تا متن؛ بازخوانی منظر شهر در دو رمان «خروجی کارخانه» و «دکور سیمان»، از فرانسوا بن / نویسنده: زینب گلستانی درو ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  سه شنبه 30 مرداد 1397  

 معماری بومی ایرانی با رویکرد پایداری

عنوان مقاله: ارزش‌های معماری بومی ایرانی در رابطه با رویکرد معماری پایدار / نویسندگان: مریم ارمغان، یوسف گرجی مهلبانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  یکشنبه 28 مرداد 1397  

 تأثیر نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود

عنوان مقاله: ارزیابی تأثیر طول و زاویه‌ی نصب میخ‌ها در پایدارسازی دیواره‌ی گود به روش میخ‌کوبی با استفاده از تحلیل عددی / نویسندگان: امین اسدالهی، محمدحسین خسروی ... ادامه»

ارسال کننده:  
احسان درفشی
  شنبه 27 مرداد 1397  

 پاسخ الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک

عنوان مقاله: تحلیل پاسخ الکترومکانیک سیلندر دوار پیزوالکتریک با خواص مواد تابعی تحت میدان مغناطیسی و حرارتی / نویسندگان: محمد حسینی، عباس زندی باغچه مریم ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  پنجشنبه 25 مرداد 1397  
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30