مقالات   
 

 اثر اجرای غیراصولی بتن بر سازه‌های دریایی

نام مقاله : اثر مخرب نفوذپذیری و اجرای غیراصولی بتن دریایی در شرایط محیطی شدید بر روی سازه‌های دریایی و ارائه‌ راهکارهای مناسب / نویسنده : مهدی یوسفی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویت شهری

عنوان مقاله: شناسایی نقش مؤلفه‌های طبیعی در ایجاد هویّت شهری (نمونه‌ی موردی: شهر بابک) / نویسنده: امینه زینلی قطب‌آبادی ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 تفاوت روایت و سبک «پیرنیا» و «ویلبر»

عنوان مقاله: محمدکریم پیرنیا و دونالد ویلبر؛ تفاوت مقاصد و عناصر روایت سبکی / نویسندگان: مجید حیدری دلگرم، محمدرضا بمانیان، مجتبی انصاری ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 21 بهمن 1397  

 رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی

عنوان مقاله: تحلیل رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه / نویسندگان: فرزانه حامدی، محمود حسنلوراد، محسن حسنلو راد ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی

نام مقاله: راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی بر پایه‌ی مفهوم شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی چناران) / پدیدآورندگان: محسن گودرزی، نفیسه حق‌طلب، محمدهادی مهدی‌نیا ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 از برج قابوس ایران تا برج‌های دوقلوی پترناس

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی: از برج قابوس‌بن وشمگیر در ایران، تا برج‌های دوقلوی پترناس (KLC C) / نویسندگان: محمدرضا پورجعفر، علی‌ پورجعفر ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران

نام مقاله : تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران / پدیدآورندگان : محمدرضا پورمحمدی ، مجتبی ولی‌بیگی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 روسازی بتن غلتکی به‌جای روسازی آسفالتی

عنوان مقاله: امکان‌سنجی به‌کارگیری روسازی بتن غلتکی به‌جای روسازی آسفالتی در معابر شهری استان سیستان و بلوچستان / نویسندگان: امید سارانی، مسعود رسولیان، مهدی نوری، سعید سارانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
مسعود رسولیان
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 توسعه‌ی کالبدی پایدار برای محیط‌های روستایی

عنوان مقاله: توسعه‌ی کالبدی مناسب زمین و محیط‌های روستایی ایران با تأکید بر تولید پایدار غذا / نویسندگان: مجید یوسف نیاپاشا، ماریا برزگر ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های بتن آسفالتی

عنوان مقاله: ارزیابی عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های بتن آسفالتی با روش‌های آزمایشگاهی / نویسندگان: علی عبدی، امیر کاووسی، مصطفی آدرسی، بابک میربها ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 6 بهمن 1397  
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30