مقالات   
 

 رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی

عنوان مقاله: تحلیل رفتار شمع ـ ستون‌ها تحت بار جانبی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه / نویسندگان: فرزانه حامدی، محمود حسنلوراد، محسن حسنلو راد ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی

نام مقاله: راهبردهای بهسازی محیط و منظر مناطق صنعتی بر پایه‌ی مفهوم شبکه‌ی اکولوژیک صنعتی (مطالعه‌ی موردی: شهرک صنعتی چناران) / پدیدآورندگان: محسن گودرزی، نفیسه حق‌طلب، محمدهادی مهدی‌نیا ... ادامه»

ارسال کننده:  
امیریاشار فیلا
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 از برج قابوس ایران تا برج‌های دوقلوی پترناس

عنوان مقاله: بررسی تطبیقی آثار معماری اسلامی: از برج قابوس‌بن وشمگیر در ایران، تا برج‌های دوقلوی پترناس (KLC C) / نویسندگان: محمدرضا پورجعفر، علی‌ پورجعفر ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  چهارشنبه 17 بهمن 1397  

 کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران

نام مقاله : تبیین تعامل نماگرهای کیفیت زندگی و توسعه‌ی منطقه‌ای در ایران / پدیدآورندگان : محمدرضا پورمحمدی ، مجتبی ولی‌بیگی ... ادامه»

ارسال کننده:  
گروه رسانه‌ای دیرین
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 روسازی بتن غلتکی به‌جای روسازی آسفالتی

عنوان مقاله: امکان‌سنجی به‌کارگیری روسازی بتن غلتکی به‌جای روسازی آسفالتی در معابر شهری استان سیستان و بلوچستان / نویسندگان: امید سارانی، مسعود رسولیان، مهدی نوری، سعید سارانی ... ادامه»

ارسال کننده:  
مسعود رسولیان
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 توسعه‌ی کالبدی پایدار برای محیط‌های روستایی

عنوان مقاله: توسعه‌ی کالبدی مناسب زمین و محیط‌های روستایی ایران با تأکید بر تولید پایدار غذا / نویسندگان: مجید یوسف نیاپاشا، ماریا برزگر ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  یکشنبه 7 بهمن 1397  

 عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های بتن آسفالتی

عنوان مقاله: ارزیابی عریان‌شدگی مصالح سنگی در رویه‌های بتن آسفالتی با روش‌های آزمایشگاهی / نویسندگان: علی عبدی، امیر کاووسی، مصطفی آدرسی، بابک میربها ... ادامه»

ارسال کننده:  
میثم تقی‌زاده
  شنبه 6 بهمن 1397  

 اهداف و شاخص‌های تحقق پایداری فرهنگی

عنوان مقاله: اهداف و شاخص‌های تحقق پایداری فرهنگی / نویسندگان: ساسان صالحی میلانی، مریم محمدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
آیدا شیرانی
  شنبه 6 بهمن 1397  

 آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد

عنوان مقاله: آغازی بر فهم مزارع مسکون تاریخی در یزد / نویسندگان: اصغر محمدمرادی، احمد صالحی‌کاخکی، حسین راعی ... ادامه»

ارسال کننده:  
فرزانه جهانمردی
  شنبه 6 بهمن 1397  

 تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر

عنوان مقاله: تحلیل پایداری تونل انتقال آب امیرکبیر در حالت کرنش نرم‌شونده بر اساس روش خودتشابهی و استفاده از منحنی همگرایی ـ همجواری / نویسندگان: علیرضا احمدی، کوروش شهریار، احمد اسدی ... ادامه»

ارسال کننده:  
سهراب شیروانی‌فر
  سه شنبه 2 بهمن 1397  
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30